Retourbeleid

Consumenten hebben een herroepingsrecht van veertien dagen.

Recht op intrekking

U heeft het recht om binnen veertien dagen zonder opgaaf van redenen deze overeenkomst te herroepen. De herroepings-termijn verstrijkt veertien dagen na de dag waarop u, of een door u aangewezen derde, niet zijnde de vervoerder, de goederen fysiek in bezit heeft genomen.

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons:

Inge Troost, 1 Rue Jean Moulin, 30127 Bellegarde, Frankrijk, E-mail: info@vinwinevino.nl, Telefoonnummer: +33647457579 op de hoogte brengen van uw beslissing om dit contract te herroepen door middel van een nietige verklaring. Dubbelzinnigheid (bijvoorbeeld brief verzonden per post, fax of e-mail). U kunt gebruik maken van het modelformulier voor herroeping, maar dit is niet verplicht.

Om de herroepings-termijn in acht te nemen, is het voldoende dat u uw mededeling betreffende de uitoefening van het herroepingsrecht verstuurt voordat de herroepings-termijn is verstreken.

 

Gevolgen van terugtrekking

In het geval dat u zich uit dit contract terugtrekt, zullen wij alle van u ontvangen betalingen terugbetalen, inclusief leveringskosten (met uitzondering van extra kosten die voortvloeien uit het feit dat u, indien van toepassing, een methode van levering anders dan de door ons aangeboden goedkopere methode van standaardlevering) zonder onnodige vertraging en in ieder geval niet later dan veertien dagen vanaf de dag waarop wij op de hoogte zijn gebracht van uw beslissing om deze overeenkomst te herroepen. We zullen de terugbetaling verwerken met dezelfde betaalmethode die u voor de oorspronkelijke transactie heeft gebruikt, tenzij u uitdrukkelijk akkoord gaat met een andere methode; in ieder geval maakt deze vergoeding voor u geen kosten. We mogen wachten met terugbetaling totdat we het artikel hebben ontvangen of totdat u het bewijs van verzending van het artikel heeft overlegd, al naar gelang welk tijdstip eerst valt.

U moet de goederen zonder onnodige vertraging aan ons retourneren of retourneren, en in elk geval niet later dan veertien dagen nadat u ons uw beslissing om u uit dit contract te herroepen, aan ons hebt meegedeeld. Deze termijn wordt geacht te zijn vervuld als u de goederen retourneert voordat de termijn van veertien dagen is verstreken. De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor uw rekening. Uw verantwoordelijkheid is alleen aangegaan met betrekking tot de waardevermindering van de zaak die het gevolg is van andere handelingen dan die nodig zijn om de aard, de kenmerken en de goede werking van deze zaak vast te stellen.

Herroepingsformulier

(Vul dit formulier alleen in en stuur het terug als u de overeenkomst wilt herroepen)

- Ter attentie van Inge Troost, 1 Rue Jean Moulin, Bellegarde, Frankrijk, of info@vinwinevino.nl

- Ik / wij (*) stel / wij (*) u hierbij op de hoogte / stellen u op de hoogte van mijn / onze (*) terugtrekking uit het contract voor de verkoop van

goederen (*) / voor de dienstverlening (*) hieronder

- Besteld op (*) / ontvangen op (*)

- Naam van de consument (en)

- Adres van de consument (en)

- Handtekening van de consument (en) (alleen als dit formulier op papier wordt ingediend)

- Datum

(*) Schrap de onnodige vermelding

© 2020 - 2022 VinWineVino | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel

Om deze webwinkel te bezoeken moet u 18 jaar of ouder zijn.